Produkty > DOPLŇKOVÝ SORTIMENT > Brusivo, řezivo

Brousící lamelové válce

Brousící lamelové válce
Brousicí lamelové válce jsou určeny pro ruční satynýrovací brusky k broušení, leštění a satynýrování rovinných ploch.                                                                                                               

Materiál lamel:

-brousicí plátno z korundu (NK) nebo siliciumkarbidu (SIC) o zrnitosti P40 ÷ P320
-brousicí rouno ze syntetických vláken s příměsí brusiva z korundu nebo siliciumkarbidu ve 3 stupních jemnosti
-kombinace obou materiálů

Upozornění:

-Nadměrným přítlakem nebo broušením přes hrany se snižuje životnost nástroje.
-Při nedostatečném úběru materiálu nezvyšovat přítlak, nýbrž zvolit hrubší zrno.
-Používat předepsané osobní ochranné prostředky!!
Specifikace
Brousící lamelový válec:
  • z brousícího plátna
  • z brousícího rouna
  • ze zvlněného brousícího rouna
Souprava krytů pro brusku

Kryt s vodícími kladičkami pro brusku

Přílohy
Brousící lamelové válce
Podobné produkty