Novinka v řešení pro značení  skladových prostorů, dopravních tras a ploch, přístupových komunikací, chodeb, přechodů a nebezpečných pásem v rámci logistiky výrobních procesů.

Vysoce odolná vůči stárnutí, opotřebení přejezdy manipulační techniky, čistícím zařízením a vlhkosti. Bezezbytkové odstranění i po několika letech.

Pásky jsou čiré. Nános lepidla je 50 nebo 100 g/m2.

Oboustranně lepící pásky transferové nemají nosič, proto jsou poddajné a velmi tvárné. Mají vynikající přilnavost k širokému okruhu povrchů, dokonce i k materiálům s nízkým povrchovým napětím.

Výborně lepí odlehčené povrchy, např. polyuretanové pěny a další pěnové materiály.

Beznosičové pásky mají vysokou odolnost ve střihu. Jsou vhodné k laminaci papíru, koberců, plastů, textilií, kovů, umělých hmot apod.

Oboustranně lepící pásky s mřížkou se vyznačují vysokou lepivostí a výbornou pevností. Mřížkový nosič nabízí stejnou poddajnost a tvárnost jako transfery, současně však nabízí vynikající odolnost vůči protahování.

Základ lepidla tvoří akrylát nebo kaučuk.

Pásky s mřížkou jsou vhodné k spojování materiálů, jako jsou např. pěny, textilie, PVC, papír, PE, PP apod.


Další použití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Oboustranně lepicí pásky z netkané textilie nebo papíru nabízejí kromě vynikající přilnavosti k širokému okruhu materiálů i snadnou dělitelnost (jsou trhatelné v ruce), dále pak vynikající poddajnost a tvárnost. Mají výtečnou lepivost a pevnost ve střihu. Pásky jsou vhodné k lepení papíru, lepenky, plastů, kovů, kůže a k laminaci těchto materiálů.

Univerzální nasazení v papírenském, polygrafickém průmyslu a reklamě. Některé pásky vhodné k lepení nízkoenergetických materiálů. 

Většina těchto pásek je certifikovaná pro automobilový průmysl.

Oboustranně lepící pásky s foliovým nosičem nabízejí vynikající odolnost proti protažení a roztržení. Mají výtečnou počáteční lepivost a pevnost ve střihu.

Materiál lepidla a jeho tloušťka jsou určující pro oblasti uplatnění. Některé pásky jsou vhodné k fixaci panelů, reklamních cedulí, profilů, laminaci apod.


Jiné se hodí k použití při výrobě nábytku nebo v automobilovém průmyslu.

Oboustranně lepící pásky vybavené reverzibilním akrylátovým lepidlem určené k lepení různých materiálů, které musí být znovu oddělitelné.

Nezanechává zbytky lepidla.

Pásky certifikované pro automobilový průmysl.

Oboustranně lepící pásky s pěnovým nosičem jsou vhodné k lepení nerovných a strukturovaných materiálů. Pěnový nosič zajišťuje přemostění spáry a tím i výbornou pevnost spoje.

Další vlastností těchto pásek je lepivost i na mírně mastných površích. Pásky jsou vhodné pro montážní lepení tabulí, ozdob, kovových a plastových profilů.

Pásky vykazují vynikající pevnost a dlouhotrvající spoj při lepení většiny pryžových produktů.

Vysoce odolné oboustranné lepící průhledné nebo šedé pásky.

Užívají se zejména v automobilovém průmyslu a to pro vnitřní i vnější aplikace.

Oboustranně lepící pásky gelové jsou určený zejména pro lepení povrchů s vysokým a středním povrchovým napětím  s požadavkem na vysoce průhledný spoj. Díky své přizpůsobivosti mohou spojovat nejrůznější tenké a strukturované materiály po celém povrchu a bez pnutí. Mají vysokou smykovou pevnost. Pásky jsou vhodné k lepení skel, plexi, průhledných umělých hmot, kovů apod.

Jedná se o lepící pásky certifikované pro autoprůmysl.

Samolepící vodotěsné štítky disponují výbornou konečnou lepivostí a odolností proti roztržení. Přizpůsobí se i nerovným povrchům a jsou lehce odnímatelné. Jsou určeny k fixaci dokumentů, fotografií, logistickému značení a k univerzálnímu lepení.

Ochranné fólie jsou určeny k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace.

Rychle a úplně odstraňuje zbytky lepidel na bázi kaučuku i akrylátu z rozličných druhů podkladových hmot.

Pomocí škrabky slouží  i k odstranění všech typů oboustranně lepících pásek.