Společnost Auratech CZ s.r.o. je držitelem certifikátů a osvědčení:

  •   ISO 9001:2015 - Systém managementu kvality

  •   ISO 14001:2015 - Systém environmentálního managementu

  •   EKO-KOM


Certifikace potvrzují vysokou úroveň našich produktů a služeb, kterou již dlouhodobě nabízíme a poskytujeme.

Jsou dobrým signálem pro naše stávající i potenciální nové klienty, kteří si mohou být jisti, že máme veškeré procesy v souladu s danými normami.

Společnost Auratech CZ s.r.o. je aktivně též zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a plní veškeré své povinnosti dle Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.“

ISO 9001:2015
Systém managementu kvality

ISO 14001:2015
Systém environmentálního managementu

ISO 9001 ISO 14001
Certifikát ke stažení zde. Certifikát ke stažení zde.

EKO-Kom

 

EKO KOM  
Osvědčení ke stažení zde.  

Obchodní spolupráce

Hledáme distribuční firmy a partnery pro prodej technických lepidel a sprejů značky Auratech v České republice!

 
Kontaktujte nás +420 493 522 141
Více informací

Novinky