Produkty > Brusivo, řezivo

Brousící tělíska

Brousící tělíska
Brousicí tělíska jsou nástroje fungující na principu "třískového" úběru materiálu v širokém rozsahu uplatnění od hrubování až k jemnému broušení.                                                                      
K optimálnímu použití z hlediska výkonu, životnosti a docílení kvality povrchu je vedle znalostí provozních podmínek a schopnosti obsluhy rozhodující také volba správné kvality tělíska.

Kvalitu určují: 
 • výběr suroviny (normální korund, ušlechtilé korundy růžový, bílý, tmavě červený, kombinace korundů, siliciumkarbid)
 • velikost zrna dle PEPA (6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 36, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400,500)
 • tvrdost (udává se písmeny A - Z, tvrdost roste abecední řadou)
 • struktura (0 - 14, pórovitost roste s číselnou řadou)
 • pojivo (V - keramické, Ba - pryskyřičné)
 
Specifikace
Tělísko:
 • válcové
 • špičaté
 • hrníčkové
 • kuželové
 • kulovité
 • tvaru A
 • tvaru B
 • minitělísko


Přílohy
Katalog Brousící tělíska
Podobné produkty