Produkty > PLASTICKÉ KOVY

Speciálně pro rychlé a velmi pevné opravy a lepení kovových dílů.

Speciálně pro rychlé a velmi pevné opravy a lepení kovových dílů.

Hmota pro velmi rychlé  (zpracovatelnost po namíchání do 3 minut) a pevné opravy na vlhkých mokrých plochách.

Ideální hmota pro rychlé a velmi pevné opravy na vlhkých a mokrých plochách, i pro opravy pod vodou.

Rychle se vytvrzující dvousložková epoxidová pryskyřice plněná kovem s extrémně vysokou pevností lepeného spoje v tahu a rázu.