Oblast použití:

Speciálně pro rychlé a velmi pevné opravy a lepení kovových dílů.

Dále je vhodný pro opravy a utěsnění trhlin, děr, sáknoucích a netěsných míst na:

 • strojních dílech
 • nádržích
 • rozvodném potrubí
 • kontejnerech
 • čerpadlech
 • stržených závitech
 • tělesech skříní

Ocelová tyčinka dobře přilne na:

 • kovové materiály
 • dřevo
 • sklo a keramiku
 • beton
 • mnoho umělých hmot

Technické údaje:

Základ: epoxydová pryskyřice s ocelovou náplní
Barva po zpracování: tmavě šedá
Doba zpracování: 4 minuty
Doba vytvrdnutí: 60 minut
Konečná pevnost: 3 hodiny
Teplotní odolnost: -50°C až +120°C (krátkodobě +150°C)
Pevnost na tlak: 50 N/mm2
Pevnost na tah: 10 N/mm2
Tvrdost v Shore D: 80
Chemicky stálý:  proti alkoholu, esteru, slané vodě, olejům a většině kyselin a louhů
Skladovatelnost: min. 12 měsíců při pokojové teplotě (18-25°C)
Opracování: vytvrzený materiál umožňuje lehké opracování po cca 60 minutách (vrtání, pilování a frézování)
Lakování: přelakování bez speciální přípravy povrchu 

Návod k použití:

Povrch musí být očištěn, odmaštěn, a popřípadě zdrsněn.
Zpracovává se při pokojové teplotě (cca 20°C). Při vyšších teplotách se zkracuje doba zpracování a vytvrdnutí. Při teplotách pod +16°C se doba vytvrdnutí prodlužuje. Při teplotě pod +5°C nenastává žádná reakce.
Odřízněte nebo odlomte potřebné množství. Tvrdidlo a pryskyřici (vnitřní a vnější složka) prohnětávejte, až má hmota stejnou barvu. Takto připravenou hmotu naneste na opravovaný povrch během 4 minut. Vytvrzený materiál se dá mechanicky opracovávat po cca 60 minutách.
Přelakování je možné bez problémů, ale není jisté, zda ocelová tyčinka nebude po mechanickém opracování korodovat.
Neobsahuje žádná ředidla a vytvrzuje se prakticky bez smrštění.

Artiklové číslo: 9460008
Vlastnosti
Množství 115 g


Technický list ke stažení zde.