Čističe a odmašťovače povrchů, odstraňovače lepidel.

Urychluje proces vytvrzování anaerobních lepidel a je doporučen vždy, když je vyžadováno vytvrzení během několika sekund a když neaktivní materiály (např. kovy) nebo příliš velké spáry nedovolují normální vytvrzování.
Dále ...

Odstraňuje vytvrzená kyanakrylátová – vteřinová lepidla a je rovnež vhodný i k rozpouštení kapalných zbytků anaerobních lepidel (zajišťovačů). Produkt je složen z velmi pomalu se odpařujících rozpouštědel ...

Slouží k čištění a odmašťování povrchů kovů před lepením. Spolehlivě odstraňuje různá maziva, oleje, prach a další nečistoty z povrchů kovů.

Lze jej použít i k odstraňování zbytků lepidel a těsnění z přírub motorů ...