Chladící a zmrazovací sprej dokáže v krátké době lokálně ochladit místo aplikace až na -50°C.


Oblasti použití:
Díky teplotní roztažnosti chlazených materiálů je vhodný k zalícování ložisek na ...

SVAŘOVACÍ A OCHRANNÝ SPREJ PROTI PRSKÁNÍ / BEZ SILIKONU

Ochranný sprej pro svařování slouží k čištění svařovacích trysek a neobsahuje silikon. Tvoří ochranný film zabraňující ulpívání rozstřiku při svařování bez ...

Odstraňovač těsnění a lepidel rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a vytvrzených lepidel, laky a barvy. Nahradí použití mechanického nářadí. Tím se chrání pracovní materiál a šetří se čas. Utěsňované plochy získají ...

Tlakový vzduch je určen k čištění těžko přístupných míst suchou cestou, zejména k odstranění prachu a pevných nečistot. Je vhodný pro použití v elektronickém průmyslu k čištění přístrojů, v optice a fotografickém průmyslu, v ...

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak citlivých lepidel. Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance ...

Technický sprej pro zvýšení adheze – přilnavosti všech druhu hnacích řemenů.

Technický sprej pro zvýšení adheze – přilnavosti všech druhu hnacích řemenů.